Select Page

Het Nieuwe PMO

Projecten zijn tegenwoordig qua complexiteit en omvang niet meer te vergelijken met de projecten van 15 jaar geleden. Organisaties veranderen onder invloed van technologische en sociale ontwikkelingen steeds sneller. Projectmanagers moeten vandaag de dag met veel meer zaken rekening houden dan vroeger. Hun werk gaat verder dan de traditionele taak om de kosten, scope en planning van hun project te beheersen. Inmiddels is er een veelheid aan aandachtsgebieden te onderscheiden waar binnen een project rekening mee gehouden moet worden. Voor het management van organisaties wordt het steeds belangrijker om zicht te houden op de projecten die binnen de organisaties worden uitgevoerd om de juiste koers te kunnen houden. Hedendaags professioneel projectmanagement kan niet meer zonder een professionele ondersteuning vanuit een Project Management Office (PMO).

Om meerwaarde te bieden aan het management van de organisatie en aan de projectmanagers moet een professioneel PMO die service bieden, die een toegevoegde waarde levert aan de organisatie.

Doelstelling

Met de Masterclass “Het Nieuwe PMO” bieden wij u een vernieuwende kijk op hoe het PMO vorm gegeven moet worden om dit maximaal te laten bijdragen aan uw innovatiedoelstellingen.

De deelnemers leren wat nodig is om voor hun eigen organisatie een PMO in te richten, te positioneren en verder te professionaliseren. Daarnaast wordt door de docenten en cursisten essentiële kennis gedeeld en worden tools en handvatten aangereikt waar u in uw eigen organisatie meteen mee aan de slag kunt. Resultaat van deze masterclass is een toekomstbestendige visie op de inrichting en het functioneren van een PMO binnen uw organisatie.

U raakt bekend met belangrijke kennisvelden voor het opzetten en inrichten van een PMO in deze tijd. En u leert hoe andere organisaties en bedrijven het aanpakken en succes behalen.

Het Nieuwe PMO is een product van PMO-Lab, onderdeel van de Beroeps-vereniging voor Masters in Project Management RIDDS,  i.s.m. Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd en IPMA – PMO Community of Practice.

Aantal deelnemers
Alle Masterclasses van het PMO-Lab vinden plaats in kleine groepen van 8 -12 deelnemers

Duur
De opleidingen duren 1.5 dag.
Dag 1 van 15:00 – 21:30 uur
Dag 2 van 08:00 – 17:00 uur

Tarief
Deelname aan de PMO-Masterclass, inclusief opleidings-materiaal, lunch, diner, en koffie/thee/fris overdag €1385,-.

Data Masterclasses 2017
22 +23 juni,
3 + 6 oktober.
Een Masterclass kan op verzoek ook InCompany worden verzorgd.

Locatie
De Masterclass wordt gegeven in Abdij Rolduc in Kerkrade. Deze locatie voorziet in een authentieke en inspirerende omgeving.

Contact
Voor aanvullende informatie nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met PMO-Lab
T: 06-24199707
E: info@pmo-lab.nl

Op alle PMO-Lab opleidingen zijn onze algemene leverings-voorwaarden van toepassing

PMO Added value
In onze Masterclasses staat de toegevoegde waarde (‘added value’) van PMO voor de organisatie centraal. Een effectief en efficiënt PMO verhoogt de innovatiekracht en de wendbaarheid van uw organisatie. En dat is essentieel om te groeien en te overleven in uw business.

Inhoud en Onderwerpen
In deze Masterclass staan drie elementen centraal:

Digitale Transformatie.
Digitale transformatie is het gebruik van digitale technologieën om grote verbeteringen in uw organisatie te realiseren. Organisaties worden geconfronteerd met vraagstukken rondom nieuwe vormen van werken en samenwerken, co-creatie, big data, klantdialoog, sociale media, de netwerkeconomie en innovatie. Hoe maakt u gebruik van al deze nieuwe technologie en data? Hoe interpreteert u digitale informatie? En vooral, hoe legt u de link tussen nieuwe technologie en het functioneren van het PMO binnen uw organisatie?

Het PMO als Serviceafdeling
Wat is de rol van het PMO als serviceafdeling. Hoe moet het PMO worden gepositioneerd, welk imago moet het PMO hebben en welk takenpakket heeft het PMO? Gebaseerd op een integrale benadering van de kennisvelden binnen een PMO.

Beïnvloeding en Leiderschap.
Een PMO staat midden in de organisatie. Voor medewerkers is het van belang om te doorgronden met wie zij te maken hebben, wat is de behoefte achter de vragen die aan een PMO worden gesteld. Op welke wijze kunnen uw medewerkers doelen behalen door middel van beïnvloeding en informeel leiderschap.

Programma en werkwijze
Het programma van de Masterclass “Het Nieuwe PMO” is intensief en inspirerend. In anderhalve dag nemen experts op het gebied van project-management en projectmanagement ondersteuning u mee in ontwikkelingen richting een excellent PMO. Een aantal van deze experts heeft een mastertitel op het gebied van Projectmanagement. Naast gedegen overdracht en deling van kennis worden ludieke gamification elementen ingezet ter versterking van het leerproces. We verwachten dat deze een onuitwisbare indruk zullen achterlaten.

Voor een digitale versie van bovenstaande klikt u hier.

Uw Profiel
Deelnemers aan de Masterclass “Het Nieuwe PMO ” zijn direct betrokken bij de ontwikkeling van een PMO in hun organisatie.